Mijn favorieten

Taxatie


Er zijn verschillende situaties denkbaar waarin u belang kan hebben bij een taxatierapport van uw agrarische onroerende zaken, bijvoorbeeld:
  • Een financieringsaanvraag
  • Aan- of verkoop onroerende zaak
  • Eigendomsoverdracht
  • Fiscale situaties, bijvoorbeeld: bedrijfsbeëindiging, successieaangifte, overbrengen van bedrijfsvermogen naar privé, oprichting VOF of BV
  • Vaststelling van het verschil tussen de Waarde in het Economische Verkeer (WEV) en de Waarde in het Economische Verkeer bij Agrarische Bestemming (WEVAB)
  • Schadeloosstelling bij (minnelijke) onteigening
  • Bedrijfsplitsing
  • Gerechtelijke geschillen over onroerende zaken
Als lid van de NVM beschikken wij over alle benodigde vakkennis voor dergelijke specialistische taxaties.

Neemt u gerust vrijblijvend contact op met ons kantoor voor een verhelderend gesprek.